Flake8 / W291 in comments
by Jacob Scott 23 Nov '16

23 Nov '16

23 Nov '16
flake8 organization configuration
by Liam Stewart 16 Nov '16

16 Nov '16
Flake8 3.1.0b1 Tagged
by Ian Cordasco 12 Nov '16

12 Nov '16
flake8 3.0 no longer excludes .tox
by Jaime McCandless 10 Nov '16

10 Nov '16