Mailman-Developers June 2010

mailman-developers@python.org
  • 24 participants
  • 11 discussions
21 168
0 0
[PATCH] for the notorious Sender header
by Malte S. Stretz 30 Jun '10

30 Jun '10
4 11
0 0
small suggestion
by Kent Mein 25 Jun '10

25 Jun '10
UI for Mailman 3.0 update
by Anna Granudd 19 Jun '10

19 Jun '10
16 56
0 0
REST API docs?
by Fil 18 Jun '10

18 Jun '10
Wiki Editing?
by Adam McGreggor 16 Jun '10

16 Jun '10
Mailman 3.0 UI Test Server
by Florian Fuchs 15 Jun '10

15 Jun '10

09 Jun '10

07 Jun '10