Mailman-Developers June 2010

mailman-developers@python.org
  • 24 participants
  • 10 discussions
[PATCH] for the notorious Sender header
by Malte S. Stretz 30 Jun '10

30 Jun '10
4 11
0 0
small suggestion
by Kent Mein 26 Jun '10

26 Jun '10
UI for Mailman 3.0 update
by Anna Granudd 19 Jun '10

19 Jun '10
16 56
0 0
REST API docs?
by Fil 19 Jun '10

19 Jun '10
Wiki Editing?
by Adam McGreggor 16 Jun '10

16 Jun '10
Mailman 3.0 UI Test Server
by Florian Fuchs 15 Jun '10

15 Jun '10

09 Jun '10

07 Jun '10

05 Jun '10
Results per page: