NumPy-Discussion December 2019

numpy-discussion@python.org
  • 18 participants
  • 24 discussions

22 Jul '21
10 10
0 0
NumPy 1.16.6 release.
by Charles R Harris 30 Dec '19

30 Dec '19
Upcoming NumPy 1.16.6 release.
by Charles R Harris 27 Dec '19

27 Dec '19

24 Dec '19
ANN: SfePy 2019.4
by Robert Cimrman 23 Dec '19

23 Dec '19
BIDS-NumPy progress reports, 2018/2019
by Stefan van der Walt 23 Dec '19

23 Dec '19
NumPy 1.18.0 release
by Charles R Harris 22 Dec '19

22 Dec '19
[ANN] pvlib-python v0.7.0: predicting power for solar energy
by Dr. Mark Alexander Mikofski PhD 19 Dec '19

19 Dec '19
ANN: SciPy 1.4.1
by Tyler Reddy 19 Dec '19

19 Dec '19