Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2004

  • 56 participants
  • 70 discussions
gthumpy: create static HTML slide shows
by Thomas Guettler 09 Nov '04

09 Nov '04

09 Nov '04

09 Nov '04
ANN: Released Pixies 0.1
by Matteo Merli 08 Nov '04

08 Nov '04
ANN: IPython 0.6.4 is out.
by Fernando Perez 08 Nov '04

08 Nov '04
ANN: pymssql 0.6.0
by jooncheol@gmail.com 07 Nov '04

07 Nov '04
Zope X3 3.0.0 final released
by Stephan Richter 07 Nov '04

07 Nov '04

07 Nov '04
ANN: Naja 1.1.1 is now available
by webmaster@keyphrene.com 06 Nov '04

06 Nov '04