Python-announce-list November 2005

python-announce-list@python.org
  • 61 participants
  • 88 discussions
New: PPCEncoder 4 PocketPC
by Ivo@textnews.nntp.hccnet.nl 18 Nov '05

18 Nov '05
ANN: PyDO 2.0rc1
by Jacob Smullyan 17 Nov '05

17 Nov '05

16 Nov '05
ANNOUNCE: Ice 3.0 released
by Marc Laukien 16 Nov '05

16 Nov '05
ANN: Object Shell -- osh 0.6
by Jack Orenstein 15 Nov '05

15 Nov '05
ANN: ActivePython 2.4.2 is now available
by TrentM@ActiveState.com 15 Nov '05

15 Nov '05

15 Nov '05
Data Plotting Library DISLIN 9.0
by Helmut Michels 15 Nov '05

15 Nov '05
SnakeCard GPL products
by Philippe C. Martin 14 Nov '05

14 Nov '05
Results per page: