Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2006

  • 51 participants
  • 79 discussions

27 Nov '06

27 Nov '06
python-dev Summary for 2006-11-01 through 2006-11-15
by steven.bethard@gmail.com 26 Nov '06

26 Nov '06
python-dev Summary for 2006-10-16 through 2006-10-31
by steven.bethard@gmail.com 26 Nov '06

26 Nov '06
python-dev Summary for 2006-10-01 through 2006-10-15
by steven.bethard@gmail.com 26 Nov '06

26 Nov '06
ANN: pycairo release 1.2.6 now available
by Steve Chaplin 26 Nov '06

26 Nov '06
ANN: Pyflix-0.1
by George Sakkis 26 Nov '06

26 Nov '06
Ruby & Python Conference 2007
by Katarzyna Bylec 26 Nov '06

26 Nov '06
RuPy: Ruby & Python Conference 2007
by Katarzyna Bylec 26 Nov '06

26 Nov '06
LDBackup Release 00.08.01
by daftspaniel@gmail.com 25 Nov '06

25 Nov '06