Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2006

  • 51 participants
  • 79 discussions
PyPE 2.7.2 released
by Josiah Carlson 03 Nov '06

03 Nov '06
python-dev Summary for 2006-09-01 through 2006-09-15
by steven.bethard@gmail.com 03 Nov '06

03 Nov '06
python-dev Summary for 2006-09-16 through 2006-09-30
by steven.bethard@gmail.com 03 Nov '06

03 Nov '06
[ANN] Release 0.61.0 of Task Coach
by Frank Niessink 02 Nov '06

02 Nov '06
ANN: pydf 1 released
by garabik-news-2005-05@kassiopeia.juls.savba.sk 01 Nov '06

01 Nov '06

01 Nov '06
Pydev 1.2.5 Released
by Fabio Zadrozny 01 Nov '06

01 Nov '06
RELEASED Python 2.3.6, FINAL
by Anthony Baxter 01 Nov '06

01 Nov '06

01 Nov '06