Python-announce-list November 2007

python-announce-list@python.org
  • 40 participants
  • 54 discussions
ANN: NumPy 1.0.4
by Jarrod Millman 07 Nov '07

07 Nov '07
[ANN] Release 0.66.1 of Task Coach
by Frank Niessink 07 Nov '07

07 Nov '07

06 Nov '07
New book: Object-Oriented Programming in Python
by Michael H. Goldwasser 06 Nov '07

06 Nov '07
Pydev 1.3.10 Released
by Fabio Zadrozny 05 Nov '07

05 Nov '07

05 Nov '07

04 Nov '07
Roundup Issue Tracker release 1.4.0
by Richard Jones 04 Nov '07

04 Nov '07
Results per page: