Python-announce-list November 2016

python-announce-list@python.org
  • 26 participants
  • 34 discussions

06 Mar '20
PyDev 5.4.0 Released
by Fabio Zadrozny 30 Nov '16

30 Nov '16
Vulture 0.11
by Jendrik Seipp 27 Nov '16

27 Nov '16
attrs 16.3.0
by Hynek Schlawack 26 Nov '16

26 Nov '16
Twisted 16.6.0 Release Announcement
by Amber "Hawkie" Brown 25 Nov '16

25 Nov '16
Sphinx-1.4.9 has been released
by Komiya Takeshi 23 Nov '16

23 Nov '16
ANN: Passlib 1.7.0 released
by Eli Collins 22 Nov '16

22 Nov '16

21 Nov '16
PyCA cryptography 1.6 released
by Paul Kehrer 21 Nov '16

21 Nov '16
Results per page: