Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2016

  • 26 participants
  • 34 discussions

07 Mar '20
PyDev 5.4.0 Released
by Fabio Zadrozny 30 Nov '16

30 Nov '16
Vulture 0.11
by Jendrik Seipp 27 Nov '16

27 Nov '16
attrs 16.3.0
by Hynek Schlawack 26 Nov '16

26 Nov '16
Twisted 16.6.0 Release Announcement
by Amber "Hawkie" Brown 25 Nov '16

25 Nov '16
Sphinx-1.4.9 has been released
by Komiya Takeshi 23 Nov '16

23 Nov '16
ANN: Passlib 1.7.0 released
by Eli Collins 23 Nov '16

23 Nov '16

22 Nov '16
PyCA cryptography 1.6 released
by Paul Kehrer 21 Nov '16

21 Nov '16