Python-announce-list November 2020

python-announce-list@python.org
  • 17 participants
  • 18 discussions
ANN: Lea 3.4.0 released
by pie.denis@skynet.be 14 Nov '20

14 Nov '20
PyCon ZA 2020 - Call for Submissions
by Neil Muller 12 Nov '20

12 Nov '20
[ANN] iPOPO 1.0.1
by Thomas Calmant 10 Nov '20

10 Nov '20
ANN: Leo 6.3 final released
by Edward K. Ream 06 Nov '20

06 Nov '20
attrs 20.3.0
by Hynek Schlawack 05 Nov '20

05 Nov '20
ANN: SciPy 1.5.4
by Tyler Reddy 05 Nov '20

05 Nov '20
[RELEASE] Python 3.10.0a2 available for testing
by Pablo Galindo Salgado 03 Nov '20

03 Nov '20
NumPy 1.19.4 release
by Charles R Harris 02 Nov '20

02 Nov '20
Results per page: