Python-announce-list

python-announce-list@python.org

November 2022

  • 12 participants
  • 14 discussions
PyCA cryptography 38.0.4 released
by Paul Kehrer 27 Nov '22

27 Nov '22
Cheetah 3.3.0.post1
by Oleg Broytman 26 Nov '22

26 Nov '22

24 Nov '22
NumPy 1.24.0rc1 released
by Charles R Harris 24 Nov '22

24 Nov '22
Release of NumPy 1.23.5
by Charles R Harris 20 Nov '22

20 Nov '22
structlog 22.2.0
by Hynek Schlawack 19 Nov '22

19 Nov '22
Python 3.12.0 alpha 2 released
by Thomas Wouters 15 Nov '22

15 Nov '22
python-oracledb 1.2.0
by Anthony Tuininga 14 Nov '22

14 Nov '22
ANN: psutil 5.9.4 released
by Giampaolo Rodola' 08 Nov '22

08 Nov '22
ANN: PyScripter v4.2.0 released
by Kiriakos Vlahos 06 Nov '22

06 Nov '22