Python-Dev

python-dev@python.org

November 2009

  • 135 participants
  • 69 discussions
buildtime vs runtime in Distutils
by Tarek Ziadé 19 Nov '09

19 Nov '09
16 27
0 0

18 Nov '09

18 Nov '09
2.7 and 3.2 release schedules
by Benjamin Peterson 17 Nov '09

17 Nov '09

17 Nov '09

15 Nov '09
12 22
0 0
Modules that run other scripts
by Nick Coghlan 14 Nov '09

14 Nov '09
Re: [Python-Dev] PyPI front page
by P.J. Eby 14 Nov '09

14 Nov '09