Python-Dev

python-dev@python.org

November 2011

  • 73 participants
  • 76 discussions

14 Nov '11
Delivery reports about your e-mail
by gh@ghaering.de 14 Nov '11

14 Nov '11
Hashable memoryviews
by Antoine Pitrou 13 Nov '11

13 Nov '11
6 15
0 0
order of Misc/ACKS
by Eli Bendersky 13 Nov '11

13 Nov '11

12 Nov '11
Summary of Python tracker Issues
by Python tracker 11 Nov '11

11 Nov '11
unicode_internal codec and the PEP 393
by Victor Stinner 11 Nov '11

11 Nov '11