Python-Dev

python-dev@python.org

February 2021

  • 99 participants
  • 67 discussions

03 Feb '21
4 12
0 0

03 Feb '21

03 Feb '21
Python 3.10.0a5 is now available
by Pablo Galindo Salgado 03 Feb '21

03 Feb '21

02 Feb '21
[ Release ] Python 3.10a5 and release blockers
by Pablo Galindo Salgado 01 Feb '21

01 Feb '21
Why aren't we allowing the use of C11?
by Mark Shannon 01 Feb '21

01 Feb '21
14 17
0 0