<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<!--[if !mso]>
<style>
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><o:SmartTagType
 namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" name="country-region"/>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
 name="place"/>
<o:SmartTagType namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"
 name="PersonName"/>
<!--[if !mso]>
<style>
st1\:*{behavior:url(#default#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman";}
span.Stylwiadomocie-mail17
        {mso-style-type:personal-compose;
        font-family:Arial;
        color:windowtext;}
@page Section1
        {size:595.3pt 841.9pt;
        margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>

</head>

<body lang=PL link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'>Desr Sir/Madam,<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial'>Can I please ask to send me an invoice for Mr. Patryk
Majewski, who was registered today for Europython2008 from Grono.net <st1:country-region
w:st="on"><st1:place w:st="on">S.A.</st1:place></st1:country-region>?<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial'>I also registered Mr Pawel Kowalczyk (order
RC3256957) and Mr Mariusz Nowak (order RC3256980), for which I printed the
invoices. <o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial'>Unfortunately, I forgot to print also the invoice for
Mr. Majewski<o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span lang=EN-US style='font-size:
10.0pt;font-family:Arial'>Could you please be so kind and send me the above
mentioned invoice for Mr Majewski?<o:p></o:p></span></font></p>

<p><strong><b><font size=1 color=navy face=Tahoma><span style='font-size:9.0pt;
font-family:Tahoma;color:navy;font-weight:normal'>Kind regards,<o:p></o:p></span></font></b></strong></p>

<p><strong><b><font size=2 color=navy face=Tahoma><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Tahoma;color:navy'>Agnieszka Wojtysiak</span></font></b></strong><font
color=navy><span style='color:navy'><br>
</span></font><font size=1 color=black face=Tahoma><span style='font-size:7.5pt;
font-family:Tahoma;color:black'>CEO Assistant<br>
Tel: +48 (22) 607 25 50&nbsp;</span></font><font size=1 color=black
face=Tahoma><span style='font-size:8.5pt;font-family:Tahoma;color:black'><br>
</span></font><span class=textgray><font size=1 color=black face=Tahoma><span
style='font-size:7.5pt;font-family:Tahoma;color:black'>Email:</span></font></span><span
class=textgray><font size=1 color=black face=Tahoma><span style='font-size:
8.5pt;font-family:Tahoma;color:black'> </span></font></span><span
class=textgray><font size=1 color=black face=Tahoma><span style='font-size:
7.5pt;font-family:Tahoma;color:black'><a href="mailto:a.wojtysiak@grono.net">a.wojtysiak@grono.net</a></span></font></span><span
class=textgray><font size=1><span style='font-size:7.5pt'><o:p></o:p></span></font></span></p>

<p><font size=3 color=black face="Times New Roman"><span lang=EN-US
style='font-size:12.0pt;color:black'><img border=0 width=150 height=35
id="_x0000_i1025" src="cid:image001.gif@01C8CD59.7C5D6CA0"></span></font><o:p></o:p></p>

<p style='margin-top:6.0pt'><strong><b><font size=1 color=black face=Tahoma><span
style='font-size:7.5pt;font-family:Tahoma;color:black'>Grono.net S.A.</span></font></b></strong><font
size=1 color=black face=Tahoma><span style='font-size:7.5pt;font-family:Tahoma;
color:black'><br>
ul. Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa<br>
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy; <br>
KRS 0000292169, NIP: 9291739015&nbsp; Regon:141197097</span></font><font
color=black><span style='color:black'> </span></font><font size=1 color=black
face=Tahoma><span style='font-size:7.5pt;font-family:Tahoma;color:black'>Ka<st1:PersonName
tabIndex="0"
style="BACKGROUND-POSITION: left bottom; BACKGROUND-IMAGE: url(res://ietag.dll/#34/#1001); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x"
w:st="on">pi</st1:PersonName>tał zakładowy w całości opłacony: 550.000,00 zł<br>
http://grono.net</span></font><font color=black><span style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=1 color=black face=Tahoma><span style='font-size:
7.5pt;font-family:Tahoma;color:black'>Treść tej wiadomości jest poufna i
prawnie chroniona. Odbiorca może być jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu
osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie,
ko<U1:PERSONNAME u2:st="on"><st1:PersonName tabIndex="0"
style="BACKGROUND-POSITION: left bottom; BACKGROUND-IMAGE: url(res://ietag.dll/#34/#1001); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x"
w:st="on">pi</U1:PERSONNAME></st1:PersonName>owanie, rozprowadzanie lub inne
działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione i może by karalne.
Jeżeli wiadomość ta trafiła do Ciebie omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie
jej na adres nadawcy i usunięcie.</span></font><font color=black><span
style='color:black'><o:p></o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

<p class=MsoNormal><font size=3 face="Times New Roman"><span style='font-size:
12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>