[Mailman-i18n] Norwegian translation in progress

Daniel Buchmann Daniel.Buchmann@bibsys.no
Wed, 18 Jul 2001 21:34:54 +0200


[ Just click Delete in your mail client if you can't read norwegian...
:) ]

Til norske medlemmer av mailman-i18n.

Jeg har begynt arbeidet med  oversette templates og message.pot til
norsk.
Hvis noen av dere allerede har begynt, eller vil hjelpe til, s si
gjerne ifra! :)

-- 
Daniel Buchmann
Systemteknisk avdeling,
BIBSYS, NTNU.