[Mailman-Users] Feil i Mailman

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Thu Sep 14 16:09:16 CEST 2000


Følgende problem på (den modererte) listen
randian-feminism at ifi.uio.no:

1. Jeg logger inn på web-siden og ser beskjeden:

Posting Held for Approval (1 of 4)
etc.

Men de 4 er på mystisk vis slått sammen til én melding på
websiden.

2. Når jeg prøver å klikke av discard for denne mutant-meldingen,
kastes jeg ut av siden og kommer tilbake på siden hvor det kreves
passord.

Noen løsning?
           - Thomas
Thomas Gramstad
thomas at ifi.uio.no
More information about the Mailman-Users mailing list