[Moin-user] xmlrpc ignores locked accounts?

Boerma, Remco r.boerma at drenthecollege.nl
Wed Jan 25 06:12:20 EST 2012


Hi, 

 

I've just locked the account (*1) i use for all my xmlrpc processing.
And to my astonishment changes are still applied to the wiki using this
account. I know this because RecentChanges shows the same user account
with new changes, and for 'old' changes (before the disabling) the
username with it's ID postfixed is shown. 

 

Is this a feature? Did I forget something? 

 

Thanks in advance,

Regards, 

 

*1: locked using: moin --config-dir... --wiki-url... account disable
--name= AchtergrondProces

Results in: 

2012-01-25 11:31:20,784 WARNING MoinMoin.log:139 using logging
configuration read from built-in fallback in MoinMoin.log module!

2012-01-25 11:31:20,977 INFO MoinMoin.config.multiconfig:93 using farm
config: /wiki_data/farmconfig.pyc

2012-01-25 11:31:21,012 INFO MoinMoin.config.multiconfig:127 using wiki
config: /wiki_data/Dienst.pyc

1326013802.26.17529  AchtergrondProces
- disabled.

 

Remco Boerma - Database Administrator & Technisch Applicatie Beheer

ROC Drenthecollege - www.drenthecollege.nl - 088 188 4693 

r.boerma at drenthecollege.nl - http://twitter.com/RemcoBoerma

 

------------------------------->

Vrijwaring/Disclaimer
De gegevens in dit elektronisch document en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). 
De informatie wordt zorgvuldig samengesteld. 
Het Drenthe College kan echter niet garanderen dat de informatie absoluut juist, volledig en tijdig overkomt via het Internet. 
Voor belangrijke beslissingen aangaande de verstrekte informatie dient u een en ander rechtstreeks bij het Drenthe College te controleren.

Website van het Drenthe College:
www.drenthecollege.nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/moin-user/attachments/20120125/255b8396/attachment.html>


More information about the Moin-user mailing list