[PLPUG] Stowarzyszenie Polish Python User Group

Piotr Tynecki piotr at tynecki.pl
Mon Dec 17 18:01:02 CET 2012


Droga społeczności,

Serdecznie witamy Was na liście dyskusyjnej PLPUG. Liście, która powstała w
celu podjęcia z Wami dyskusji na temat założenia Stowarzyszenia Polish
Python User Group.

Taka forma zwracania się do Was nie jest przypadkowa, gdyż za powyższą ideą
stoją osoby, które powołały do życia społeczność Polish Python Coders
Group[0], uruchomiły serwis django.pl[1]. organizują konferencję PyCon
PL[2] oraz pełnią rolę przedstawicieli okołopythonowych grup użytkownika i
kół naukowych (PyWaw[3], Pykonik[4], PySilesia[5], PyCircle[6]). Ponieważ
zależy nam na dotarciu do jak najszerszego grona osób lista jest publiczna
i co ważne - jest nieodpłatnie hostowana dzięki uprzejmości fundacji Python
Software Foundation[7].

Społeczność Pythona w Polsce jest dziś rozproszona. Istnieją i wciąż
powstają nowe grupy sympatyków tego języka. Każda z nich jest niezależna,
ma swoje pomysły, swój sposób działania i niestety swoje problemy.
Tymczasem cele są zazwyczaj te same: wymiana wiedzy i doświadczeń,
integracja społeczności oraz popularyzowanie języka Python. Uważamy, że
potrzebne jest powołanie jednej ogólnopolskiej organizacji, która stanie
się naturalnym medium łączącym te wszystkie grupy, motywującym je do
działania i wspierającym ich codzienne funkcjonowanie. Tego typu
sformalizowana organizacja będzie silnym głosem reprezentującym wszystkie
okołopythonowe inicjatywy w kontaktach zarówno ze środowiskami naukowymi,
biznesowymi, tego typu organizacjami w innych krajach jak i samym Python
Software Foundation.

Polska społeczność Pythona rozrasta się z każdym rokiem i przyciąga coraz
większą liczbę sympatyków języka o zróżnicowanym poziomie wiedzy i
doświadczenia. Python stał się również nieodłącznym elementem w edukacji
akademickiej polskich studentów oraz narzędziem pracy cieszącym się coraz
większą popularnością w środowiskach naukowych i biznesowych. Mówią o tym
zarówno prowadzone przez nas statystyki jak i wnioski wyciągnięte z wywiadu
środowiskowego.

Naszym zdaniem potrzeba istnienia Stowarzyszenia Polish Python User Group
jest jak najbardziej uzasadniona. Daliśmy temu wyraz spotykając się 10
listopada 2012 roku w Warszawie po to by przedyskutować wszelkie związane z
tym tematem zagadnienia. W efekcie powstał dokument[8], który porusza
kwestie prawne związane z rejestracją stowarzyszenia w Polsce, opisuje
wizję Polish Python User Group, wymienia cele i sposoby ich realizacji, a
także przedstawia pomysły na pozyskiwanie funduszy. Dokument ten jest
materiałem wyjściowym. W ramach tego tematu liczymy na merytoryczną
dyskusję, propozycje i uwagi dotyczące Polish Python User Group.

Wszelkie sugestie są mile widziane.

Z poważaniem,
Piotr Tynecki - Katharsis
Piotr Skamruk - jell
Jędrzej Nowak - pigmej
Jakub Wiśniowski - restless_being
Maciej Wiśniowski - pigletto
Piotr Szczepaniak
Łukasz Oleś - salmon
Kacper Krupa - pagenoare
Paweł Bąk - kichawa
Piotr Husiatyński - husio
Filip Kłębczyk - fk_lx
Konrad Hałas
Przemysław Kukulski - DimmuR

[0] http://pl.python.org
[1] http://django.pl
[2] http://pl.pycon.org
[3] http://pywaw.org
[4] http://pykonik.org
[5] http://pysilesia.org
[6] http://pycircle.org
[7] http://python.org/psf
[8] http://goo.gl/ytcT8

-- 
*Piotr Tynecki*
piotr at tynecki.pl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/plpug/attachments/20121217/3ee62519/attachment.html>


More information about the PLPUG mailing list