[PLPUG] Przeorganizowałem Statut

Wojciech Zając wojtek w reu.pl
Pią, 7 Lut 2014, 18:58:01 CET


Przeorganizowałem statut 
(https://github.com/WojtekReu/plpug-statut/blob/master/PLPUG-Statut.rst), wydaje 
mi się, że lepiej będzie czytało się jeżeli w jednym ciągu będziemy 
mieli informacje dotyczące członka zwyczajnego, później wspierającego i 
na końcu honorowego. Analogicznie z innymi rozdziałami.
Usunąłem zapisy, które były wymagane dla OPP. Czy chcemy aby PLPUG był 
Organizacją Pożytku Publicznego?
Określiłem w statucie sposób głosowania na wszystkie funkcje we władzach.
Dodałem kilka zapisów dla członka honorowego, min. prawa i obowiązki.

Mam kilka pytań.
Czy Członek Stowarzyszenia może należeć do kilku Grup?
Jeżeli tak, to czy może pełnić wiele funkcji w Grupach, np. w Grupie A 
jest Przewodniczącym, natomiast w Grupie B Sekretarzem Komisji Rewizyjnej?
Nadal, bardzo aktualne pytanie, jak bardzo samodzielna ma być Grupa?

Pozdrawiam,
Wojtek Zając


Więcej informacji o liście PLPUG