[PLPUG] W jaki sposób ma działać Stowarzyszenie PLPUG?

Wojciech Zając wojtek w reu.pl
Wto, 7 Sty 2014, 21:29:14 CET


Ja również nie miałem czasu na odpowiedź, a poza tym liczyłem na 
wypowiedzi od innych, choćby tylko na wybrane punkty. Moje odpowiedzi 
poniżej, ale wcześniej chciałbym prosić abyście nie pisali ironicznie i 
nie odpowiadali pytaniem na pytanie, bo zależy mi na konkretach nawet na 
oczywiste pytania.


Dnia 01.01.2014 11:28, wiadomość napisana przez Kamil Gałuszka:
> Przepraszam, że tak późno. Niestety czasu mało a i święta...
>
> 1. A dlaczego miało by być ograniczenie? Jest ku temu jakikolwiek 
> logiczny i spójny argument? Kto miałby być tym zainteresowany poza 
> ludźmi skupionymi wokół społeczności Pythona zainteresowany?
Skoro nikt nie wysuwa propozycji, to chyba lepiej nie robić sobie 
problemów warunkami dla chętnych do członkostwa w Stowarzyszeniu. Ale w 
wielu organizacjach pojawia się wymóg poparcia przez jednego lub dwóch 
obecnych członków. Może i my powinniśmy postawić pewne wymagania np. 
znajomości programowania w Pythonie? Wiem, że obecnie są osoby w 
Stowarzyszeniu, które nie są programistami, ale to nie przeszkadza, aby 
takie wyjątki były. Dzięki takim wymaganiom jednak damy wyraźny sygnał, 
że Stowarzyszenie PLPUG jest dla programistów Pythona. Nie oczekuję 
akceptacji tej propozycji, ale chcę zaznaczyć, że wymagania stawiane 
członkom PLPUG też wpływają na ich wizerunek na zewnątrz.

> 2. Wydaje mi się, że zgoda jednej osoby z zarządu. Bez przesady 
> dlaczego przy tak trywialnej czynności jak przyjmowanie głosowanie za 
> każdym członkiem? Seriously? Może jeszcze ktoś ma składać życiorys z 
> CV? Raczej chyba nie wyobrażam sobie nie przyjęcia członka, no chyba 
> że został pozbawiony członkostwa z innych powodów niż nie zapłacenie 
> składki i ubiega się o ponowne członkostwo.
Wydaje mi się, że uzyskanie zgody wszystkich członków Zarządu nie jest 
dużym problemem, a w przypadkach kontrowersyjnych - głosowanie 
(oczywiście w dowolny najłatwiejszy sposób: mail, sms czy 
telefonicznie). Dzięki temu unikniemy, sytuacji gdy jedna z osób 
podejmie decyzję nie wiedząc o zastrzeżeniach pozostałych osób (np. za 
brak wpłaty składki). Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na kolejność 
procesu rejestracji. Przyjmując, że nie ma obecnie żadnych ograniczeń 
takich jak test ze znajomości Pythona, to kolejność wyglądałaby następująco:
  1) osoba składa deklarację członkowską online lub papierową,
  2) członek Zarządu otrzymuje deklarację wyraża swoją opinię (tak lub 
nie) i przekazuje innym członkom, a po uzyskaniu od nich wszystkich 
odpowiedzi przekazuje decyzję tej osobie,
  3) osoba opłaca składkę członkowską (oczywiście po otrzymaniu 
pozytywnej decyzji Zarządu) i gdy otrzyma potwierdzenie o wpłynięciu 
wpłaty od skarbnika, to jest już członkiem Stowarzyszenia.

> 3. Obowiązki są tak naprawdę wg mnie zaciągniętymi dobrowolnie 
> zobowiązaniami wobec Stowarzyszenia. I tak przecież nie zmusimy kogoś 
> do czegoś czego nie zrobi. Uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest 
> dobrowolne a obowiązek wynika z publicznej deklaracji np. że zajmę się 
> opracowaniem materiałów edukacyjnych, obsługą rejestracji na PyCon PL.
Oczywiście, że w przypadku członka zwyczajnego zobowiązania są 
dobrowolne, ale składkę opłacić trzeba i dobrze by było jakby członek 
uczestniczył co roku w Walnych Zebraniach. Przeczytajcie dokładnie art. 
22 statutu dotyczący obowiązków członka i odpowiedzcie czy na przykład 
wynika z niego, że członek ma obowiązek udziału w konferencji PyCon PL? 
Bo według mnie tak i dodatkowo ma obowiązek realizacji wszystkich celów 
z art. 9. Chyba trzeba to trochę zmienić. Obawiam się, że jeżeli art. 22 
nie będzie jasno sprecyzowany, to odstraszy wielu chętnych.

> 4. "Nic o nas bez nas" . Czytaj: Członkostwo w którejkolwiek formie 
> jest dobrowolne. Ciężko, że ktoś zostanie czlonkiem honorowym mimo, że 
> nie chce wogóle być identyfikowany z jakąś organizacją. To jakby 
> powiedzieć, że Jarosław Kaczyński zostaje członkiem honorowym Ruchu 
> Palikota czy SLD.
OK, aluzja zbędna, trzeba pamiętać tylko by zawrzeć to w statucie.

> 5. Przecież z tego co pamiętam to już Komitet Założycielski poprawił: 
> art. 38 "Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co roku jako 
> zebranie sprawozdawcze, a co drugi rok jako spotkanie 
> sprawozdawczo-wyborcze."
Tak, poprawiliśmy, ale teraz jest czas na to by poprzeć lub sprzeciwić 
się tym poprawkom. Jednocześnie z tego wynikło, że Walne Zebrania muszą 
być organizowanie co rok, o tym też należy pamiętać. Jeżeli nie chcemy 
zatwierdzać rocznego budżetu na Walnym Zebraniu, to możemy przywrócić 
poprzednią wersję (co 2 lata organizacja Walnego Zebrania), ale budżet 
musi być wtedy zatwierdzony np. przez Zarząd.

> 6. Nie rozumiem pytania.
Art. 36 został dodany już na spotkaniu założycielskim. W praktyce 
oznacza on, że ustalane będą dwa terminy Walnego Zebrania Członków: 
pierwszy, na którym musi być przynajmniej połowa z ogólnej liczby 
członków Stowarzyszenia, a jeżeli będzie za mało, to w tym celu ustalony 
został drugi termin (który odbędzie się 30 minut po pierwszym), na 
którym już nie wymaga się określonej liczby uczestników. W związku z tym 
mogą być pewne problemy z interpretacją pewnych artykułów statutu oraz 
pojawić się pewne sprzeczności. Dlatego warto było by powiedzieć sobie w 
prost kiedy i co możemy przegłosować na Walnym Zebraniu.

> 7. Można doprecyzować. Moim zdaniem
> * Zarząd tu na każde stanowisko wybory
> * Komisje mogą wybierać między sobą kto zostanie i jaką funkcję będzie 
> pełnić.
>
> Zasady podczas ostatniego zgromadzenia były ok. Jeżeli bym postulował 
> cokolwiek to w niektórych wypadkach dwie tury jeżeli jest więcej niż 2 
> kandydatów na dane stanowisko. Aczkolwiek to może być po prostu 
> zbędnę. Ale proponuję. Czasami druga tura gdy inni kandydaci odpadli 
> zmienia układ głosowania znacznie bo pojedyńcze głosy mogą zmienić 
> pierwszy wybór.
Ok, dwie tury, mogą wydłużyć wybieranie, ale może być to istotne do tego 
aby wybrana osoba faktycznie miała poparcie większości. Dodam jeszcze, 
że warto głosować nad każdym kandydatem do komisji rewizyjnej i sądu 
koleżeńskiego osobno (za/przeciw lub ilością głosów na kandydata z 
wymaganym progiem).

>
> 8. art.39 "pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 
> zwyczajnych Stowarzyszenia." Fakt można by obecnie zwiększyć to do 
> 2/5. Obecnie przy np. 28 członkach wyszło by, że 9 członków by mogło 
> zwołać zebranie a przy 2/5 to by było 11. Wydaje mi się, że próg warto 
> zwiększyć, żeby ewentualna próba nadużywania tej instytucji nie stała 
> się powszechną praktyką.
Wydaje mi się, że 1/3 w zupełności wystarczy, a nie widzę za dużo 
możliwości na nadużycia. Tutaj właśnie powstaje dobre pytanie. Np. Czy 
gdy na Walne Zebranie pojawi się tylko 9 osób (w naszym przypadku), to 
mogą zmienić statut?

>
> To wydaje mi się kompletne moje zdanie.
>
> Pozdrawiam
> Kamil Gałuszka
>
>
>
> W dniu 17 grudnia 2013 15:25 użytkownik Wojciech Zając <wojtek w reu.pl 
> <mailto:wojtek w reu.pl>> napisał:
>
>   Statut jest najważniejszym dokumentem w stowarzyszeniu, ale zanim
>   zaczniemy go tworzyć, to należy określić: *W jaki sposób ma
>   działać Stowarzyszenie PLPUG?* Mam nadzieję, że teraz jest dobry
>   czas na pracę nad określeniem tego sposobu. Oto kilka pytań, które
>   nurtują mnie i zostały postawione przez inne osoby w trakcie
>   rozmów nad statutem:
>
>   1. Kto może dołączyć do Stowarzyszenia PLPUG? Czy to może być
>   każdy, kto tego chce (z obecnego statutu wynika, że wystarczy
>   zadeklarować się i zapłacić, ale takie pytanie padło na rozmowie w
>   Centrum Szpitalna)?
>
>   2. Jak ma wyglądać proces przyjmowania członka
>   zwyczajnego/wspierającego?
>   Jeżeli przeanalizujemy kilka przypadków zapisywania się osób przez
>   www i w formie papierowej, to zauważymy, że z obecnych punktów
>   wychodzą pewne nieścisłości. W przypadku rejestracji przez www
>   potrzebne są 4 etapy, a w przypadku papierowej też nie jest jasne
>   kiedy tak naprawdę osoba jest już członkiem Stowarzyszenia i ma
>   prawo głosu, a jest to istotne, jeżeli ktoś chciałby zapisać się
>   tuż przed Walnym Zebraniem Członków i uczestniczyć w nim.
>   Dodatkowo czy wystarczy zgoda jednej osoby z Zarządu, czy Zarząd
>   musi przegłosować decyzję?
>
>   3. Jakie mają być obowiązki członka zwyczajnego/wspierającego?
>   Czy członek zwyczajny musi brać udział w działalności
>   Stowarzyszenia i realizacji jego celów? Jest to ogólne
>   sformułowanie ale już kilka osób dopytywało się co tak naprawdę to
>   oznacza. Może istnieje jakieś lepsze określenie obowiązków członka?
>   Warto tutaj rozważyć poszczególne przypadki w jaki sposób mają
>   angażować się osoby z różnych części kraju oraz podać jakieś
>   przykłady. Podobnie z obowiązkiem świadczeń członka wspierającego.
>
>   4. Jakie są prawa i obowiązki członka honorowego?
>   Czy członek honorowy powinien wyrazić chęć bycia członkiem
>   honorowym i czy członek honorowy może odmówić zostania nim? A może
>   członek honorowy będzie chciał w przyszłości zrezygnować z
>   członkostwa?
>
>   5. Kto przygotowuje budżet, kto go uchwala i na ile czasu?
>   Obecnie jest niezgodność, bo roczny budżet uchwala walne zebranie,
>   które spotyka się co 2 lata.
>
>   6. Jak to ma być z tym pierwszym i drugim terminem Walnego
>   Zebrania? Kiedy, kto i co może przegłosować? Obecnie to się nie
>   trzyma kupy.
>
>   7. W jaki sposób ma odbywać się głosowanie? Dodatkowo czy na
>   Walnym Zebraniu wybieramy osobę dokładnie na konkretne stanowisko
>   (prezes, wiceprezes, sekretarz itd.) czy ogólnie (do zarządu i
>   komisji), a potem zarząd i poszczególne komisje wybierają pomiędzy
>   sobą?
>
>   8. Kto, kiedy i w jaki sposób decyduje o organizacji
>   nadzwyczajnego Walnego Zebrania? Co w przypadku gdy kilku członków
>   chce aby takie zebranie zostało zorganizowane?
>
>   Spróbujcie rozważyć te pytania i odpowiedzieć w miarę szczegółowo
>   na nie uwzględniając różne sytuacje. Jest tego dużo, więc lepiej
>   jeżeli jedna osoba wybierze jeden temat (np: przyjmowanie nowego
>   członka, co i jak na Walnym Zebraniu, prawa i obowiązki członków,
>   itp.) i określi zasady. Następnie z tych zasad wybierzemy co ma
>   znaleźć się w statucie, a na końcu zweryfikuje to prawnik. W miarę
>   możliwości warto zapoznać się z:
>   Chcę założyć stowarzyszenie / fundację
>   <http://poradnik.ngo.pl/x/339576>
>   Prowadzę stowarzyszenie / fundację <http://poradnik.ngo.pl/x/339575>
>   Prawo o stowarzyszeniach
>   <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104>
>   Jak napisać statut stowarzyszenia?
>   <http://powiatgora.pl/files/282/jak_napisac_statut_stowarzyszenia_-_poradnik.pdf>
>
>   To tylko część moich pytań, ale może i Wy macie jakieś istotne
>   kwestie, które należy omówić? Piszcie!
>
>
>   Wojtek Zając
>
>
>   _______________________________________________
>   PLPUG mailing list
>   PLPUG w python.org <mailto:PLPUG w python.org>
>   https://mail.python.org/mailman/listinfo/plpug
>
>
>
>
> _______________________________________________
> PLPUG mailing list
> PLPUG w python.org
> https://mail.python.org/mailman/listinfo/plpug

-------------- następna część ---------
Załącznik HTML został usunięty...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/plpug/attachments/20140107/5aeb01d0/attachment.html>


Więcej informacji o liście PLPUG