[PLPUG] Wiadomości w skrócie

Wojciech Zając wojtek w reu.pl
Pon, 19 Wrz 2016, 15:30:46 EDT


On 19.09.2016 00:19, Piotr Tynecki wrote:
>> 7. Nadal nie ma decyzji z KRS w sprawie Stowarzyszenia, nie wiadomo co w
>> sprawie NIP-8 w urzędzie skarbowym oraz skarbnik nie ma dostępu do konta
>> bankowego Stowarzyszenia.
> 
> 
> Z czego wynika brak dostępu obecnego Skarbnika do konta bankowego PLPUG?
> 

Brak wpisu w KRS. Na tej podstawie oraz według statutu bank przyznaje
dostęp.


> 10. Jaki jest status aktualizacji danych w KRS? Na ems.ms.gov.pl nadal są
> nieaktualne dane.
>

Właśnie trwa to dość długo i z informacji od innych osób, które spotkały
się z podobną sytuacją z KRS, taki stan może potrwać nawet pół roku.
Przypuszczalnie szybciej zorganizujemy kolejne walne zebranie i wtedy
znowu dostarczymy dokumenty ze zmianami we władzach Stowarzyszenia i
znowu będziemy musieli czekać nie wiadomo ile.


Wojtek

-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: signature.asc
Typ: application/pgp-signature
Rozmiar: 473 bytes
Opis: OpenPGP digital signature
Adres: <http://mail.python.org/pipermail/plpug/attachments/20160919/0847b99e/attachment.sig>


Więcej informacji o liście PLPUG