[PLPUG] O minionych wydarzeniach w kontekście zbliżającego się zebrania PLPUG-a

Wojciech Zając wojtek w reu.pl
Śro, 1 Lis 2017, 16:01:07 EDT


On 30.10.2017 22:09, TheKlapenHz . wrote:
> Problem w tym, że nie wiem co mi da organizacja, do czego zobowiążę i
> czego będzie oczekiwać. 

Trudno tutaj sprecyzować co daje organizacja. Wszystko zależy od tego co
wypracuje i co otrzyma od partnerów, firm i innych organizacji. Dzielimy
się kodami zniżkowymi na bilety na różne wydarzenia, czasami darmowymi
wejściówkami. Organizujemy spotkania, na których chcemy wymieniać się
wiedzą w zakresie Pythona i ogólnie programowania. Dotychczas to chyba
tylko tyle z czego mogli skorzystać członkowie.

Jeżeli chodzi o obowiązki, to nie mogę napisać, że ich nie ma bo są w
statucie:
Art. 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek.


W praktyce do niczego jednak nie zmuszamy. Dawno temu przyjęliśmy zasadę
wykreślania członków, którzy nie płacą składki przez długi czas,
oczywiście po uprzednim ich poinformowaniu. Ale to nie pociąga żadnych
konsekwencji w zasadzie można potem ponownie zapisać się.


Tutaj nasuwają mi się 2 pytania:

Wiele razy dyskutowaliśmy na temat wysokości składek. Czy składki nie są
za wysokie? W przypadku wpłat co pół roku to 50 zł (studenci 25 zł), a w
przypadku rocznych wpłat to 100 zł (studenci 50 zł).

Czy bylibyście zainteresowani spotkaniem, na którym udostępnilibyśmy wam
posiadane przez PLPUG microbity w celu zapoznania się z ich
możliwościami? Czyli takie spotkanie, gdzie będziecie mogli spróbować je
zaprogramować i wykorzystywać.

Pozdrawiam,
Wojtek

-------------- następna część ---------
Binarny załącznik wiadomości został usunięty...
Nazwa: signature.asc
Typ: application/pgp-signature
Rozmiar: 488 bytes
Opis: OpenPGP digital signature
Adres: <http://mail.python.org/pipermail/plpug/attachments/20171101/41924e3c/attachment.sig>


Więcej informacji o liście PLPUG