<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
    <p>Poniżej wkleiłem cele i realizacje celów. Czytam je po raz
      kolejny i sam nie wiem co jest celem, a co jego realizacją. Każdy
      z celów powinien mieć pokrycie w realizacji, a oczywiście każda
      realizacja powinna dotyczyć celu (relacja wiele do wielu) i
      oczywiście każdy punkt musi mieć sens. Pomocne mogą być uwagi:
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/940724.html">http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/940724.html</a> oraz
      <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/951105.html">http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/951105.html</a><br>
      Napiszcie, proszę, co o tym sądzicie. Jest w porządku, czy trzeba
      coś zmieniać?<br>
      <br>
    </p>
    <p>Art. 8.</p>
    <p>Celami Stowarzyszenia są:</p>
    <ol>
      <li>Budowa i integracja polskiej społeczności Pythona.</li>
      <li>Popularyzacja Pythona, jak również związanego z nim
        oprogramowania.</li>
      <li>Reprezentowanie programistów Pythona, ich opinii i potrzeb.</li>
      <li>Wspieranie lokalnych grup użytkowników Pythona oraz innych
        społeczności wykorzystujących ten język programowania.</li>
      <li>Współpraca z developerami Pythona i przekazywanie sugestii i
        propozycji użytkowników.</li>
      <li>Wspieranie projektów związanych z Pythonem.</li>
      <li>Wspieranie rozwoju rynku pracy dla programistów Pythona.</li>
      <li>Nauka programowania w Pythonie oraz doskonalenie tych
        umiejętności.</li>
    </ol>
    <p>Art. 9.</p>
    <p>Sposoby realizacji celów:</p>
    <ol>
      <li>
        <p>Organizowanie konferencji PyCon PL, promującej Pythona na
          terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Organizowanie innych konferencji, warsztatów, konkursów oraz
          akcji o charakterze edukacyjnym i informacyjnym.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Finansowe i medialne wspieranie lokalnych grup użytkowników
          Pythona.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Współpraca z Fundacją Python Software Foundation,
          zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, w zakresie realizacji
          celów statutowych Stowarzyszenia.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Tworzenie wolnego oprogramowania opartego na Pythonie</p>
      </li>
      <li>
        <p>Tworzenie i utrzymywanie infrastruktury umożliwiającej
          wymianę informacji pomiędzy programistami i użytkownikami
          Pythona.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Prowadzenie portalu informacyjnego m.in. w zakresie:</p>
        <blockquote>
          <ul>
            <li>działalności społeczności Pythona,</li>
            <li>aktualizacji Pythona, jak również związanego z nim
              oprogramowania,</li>
            <li>patronatu medialnego konferencji, warsztatów, szkoleń i
              innych inicjatyw,</li>
            <li>publikacji artykułów i poradników użytkownika, a także
              recenzji książek poświęconych tematyce Pythona.</li>
          </ul>
        </blockquote>
      </li>
      <li>
        <p>Zarządzanie, utrzymywanie i promowanie mediów:</p>
        <blockquote>
          <ul>
            <li>"Forum polskich programistów Pythona",</li>
            <li>kanałów IRC "#python.pl" i "#django.pl" mieszczących się
              w sieci FreeNode,</li>
            <li>"Planety polskich programistów Pythona".</li>
            <li>serwisu ogłoszeniowego z ofertami pracy dla programistów
              Pythona.</li>
          </ul>
        </blockquote>
      </li>
      <li>
        <p>Tworzenie projektów edukacyjnych w Pythonie dla wykorzystania
          w szkolnictwie.</p>
      </li>
      <li>
        <p>Organizowanie szkoleń i wykładów z programowania z
          wykorzystaniem Pythona.</p>
      </li>
    </ol>
    <p><br>
      Pozdrawiam,<br>
      Wojtek Zając<br>
      <br>
    </p>
  </body>
</html>