<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><div>Hej,</div><div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><div><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Cześć!<br>
<br>
Słyszeliście, że Python ma być na maturze?<br>
<a href="http://www.wykop.pl/ramka/3358445/koniec-ery-pascala-na-maturze-zastapi-go-python/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.wykop.pl/ramka/3358<wbr>445/koniec-ery-pascala-na-matu<wbr>rze-zastapi-go-python/</a></blockquote></div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Tak. To fantasyczna wiadomość.</div><div><br></div><div>Warto zalinkować akcję Dominika Kozaczki od które wszystko się parę lat temu zaczęło jeśli chodzi o lobbowanie tego:</div><div><a href="https://web.facebook.com/python.na.maturze/">https://web.facebook.com/python.na.maturze/</a><br></div><div><br></div><div>No i ukłony dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdyż to oni lobbowali i przygotowywali nauczycieli w tym słusznym kierunku :).</div><div><br></div><div>Pozdrawiam</div><div>Kamil Gałuszka</div></div></div></div>