<div dir="ltr"><div><div><div><div><div>Moi drodzy<br></div><br></div>Bardzo cieszy mnie, że ostatnie dni pokazują wielkie ożywienie w społeczności członków i sympatyków stowarzyszenia, w szczególności na liście dyskusyjnej.<br></div>Po drodze padło pytanie "co daje organizacja" - ja bym raczej zadał inne pytanie "co mogę zrobić dla stowarzyszenia" aby czynnie rozwijać jego działalność. <br>I od razu wszystko się wyjaśnia - członkowie / zarządzający / sympatycy - dzięki WSPÓLNEMU działaniu budują społeczność PLPUGA. <br></div><div><br></div><div>Wszelkie działania mają inicjatorów, koordynatorów i realizatorów ( zazwyczaj projekty nie są dziełem jednej osoby - tylko kilku). Jako doświadczona osoba - osobiście uczestniczyłem prawie w każdym wydarzeniu lub pomagałem go organizować. Nie przypisuję tylko sobie sukcesu poszczególnych elementów naszego działania -  ponieważ liczy się wspólna praca projektowa i praca nad rozwojem stowarzyszenia ( np. że zrobiłem stronę czy sam zrobiłem to czy owo - bo powstała ona przy współpracy kilku osób o których zapomina się podczas autoreklamy )</div><div><br></div>Wiem, że w chwili obecnej zaczyna się festiwal autopromocji ( co widać po postach ) - zachęcam raczej do twórczej dyskusji na temat nowych projektów / wyzwań czy współpracy z szerszym gronem organizacji czy sympatyków Pythona ( bo na tym chyba nam najbardziej zależy ) niż na pustej wyliczance co, kto zrobił albo czy ma doświadczenie czy nie, jakie są prawa czy obowiązki - proszę skończcie tą publiczną dysputę - nie o to chodzi. <br><br></div><div>Zachęcam wszystkich do zgłaszania do mnie postulatów na temat propozycji rozwoju albo chęci udziału w projektach lokalnych i innych. Po drodze rodzą się bardzo ciekawe propozycje czy pomysły. <br></div><div>Aniu zapraszam z pomysłami na poszerzenie współpracy do dalszej dyskusji - w mniejszym gronie. Ponadto przeanalizujemy obecnie przekazane cenne uwagi na temat informowania o możliwych inicjatywach i niebawem zostanie wypracowana nowa ścieżka przekazywania informacji w różnych mediach społecznościowych w spójny i jednoznaczny sposób.</div><div><br></div><div>Apeluję do wszystkich członków / zarządzających aby odrobinę bardziej skupili się na tym co mogą zrobić dla stowarzyszenia niż na aptecznym wyliczaniu swoich prac lub błędów innych. <br></div><div class="gmail_extra"></div><div class="gmail_extra">Na koniec przytoczę klasyka : "Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich"</div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><div class="m_-4427149803611711859gmail-m_-1769968967996023289gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div><font face="verdana, sans-serif">Best Regads / Pozdrawiam</font></div><div dir="ltr"><font face="verdana, sans-serif">Marek Skaliński<br><br></font></div><div dir="ltr"><font face="verdana, sans-serif"><br></font><div><br></div></div></div></div></div></div>
<br><div class="gmail_quote">W dniu 1 listopada 2017 21:01 użytkownik Wojciech Zając <span dir="ltr"><<a href="mailto:wojtek@reu.pl" target="_blank">wojtek@reu.pl</a>></span> napisał:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span>On 30.10.2017 22:09, TheKlapenHz . wrote:<br>
</span><span>> Problem w tym, że nie wiem co mi da organizacja, do czego zobowiążę i<br>
> czego będzie oczekiwać.<br>
<br>
</span>Trudno tutaj sprecyzować co daje organizacja. Wszystko zależy od tego co<br>
wypracuje i co otrzyma od partnerów, firm i innych organizacji. Dzielimy<br>
się kodami zniżkowymi na bilety na różne wydarzenia, czasami darmowymi<br>
wejściówkami. Organizujemy spotkania, na których chcemy wymieniać się<br>
wiedzą w zakresie Pythona i ogólnie programowania. Dotychczas to chyba<br>
tylko tyle z czego mogli skorzystać członkowie.<br>
<br>
Jeżeli chodzi o obowiązki, to nie mogę napisać, że ich nie ma bo są w<br>
statucie:<br>
Art. 14.<br>
<br>
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:<br>
<br>
1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,<br>
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,<br>
3. regularnego opłacania składek.<br>
<br>
<br>
W praktyce do niczego jednak nie zmuszamy. Dawno temu przyjęliśmy zasadę<br>
wykreślania członków, którzy nie płacą składki przez długi czas,<br>
oczywiście po uprzednim ich poinformowaniu. Ale to nie pociąga żadnych<br>
konsekwencji w zasadzie można potem ponownie zapisać się.<br>
<br>
<br>
Tutaj nasuwają mi się 2 pytania:<br>
<br>
Wiele razy dyskutowaliśmy na temat wysokości składek. Czy składki nie są<br>
za wysokie? W przypadku wpłat co pół roku to 50 zł (studenci 25 zł), a w<br>
przypadku rocznych wpłat to 100 zł (studenci 50 zł).<br>
<br>
Czy bylibyście zainteresowani spotkaniem, na którym udostępnilibyśmy wam<br>
posiadane przez PLPUG microbity w celu zapoznania się z ich<br>
możliwościami? Czyli takie spotkanie, gdzie będziecie mogli spróbować je<br>
zaprogramować i wykorzystywać.<br>
<br>
Pozdrawiam,<br>
Wojtek<br>
<br>
<br>______________________________<wbr>_________________<br>
PLPUG mailing list<br>
<a href="mailto:PLPUG@python.org" target="_blank">PLPUG@python.org</a><br>
<a href="https://mail.python.org/mailman/listinfo/plpug" rel="noreferrer" target="_blank">https://mail.python.org/mailma<wbr>n/listinfo/plpug</a><br>
<br></blockquote></div><br></div></div>