<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<style type="text/css" style="display:none;"> P {margin-top:0;margin-bottom:0;} </style>
</head>
<body dir="ltr">
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
Panie Marku,</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
<br>
</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
Moja oferta jako szkoły odnośnie miejsca na szkolenia jest cały czas aktualna i cały czas czekam na kontakt</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
<br>
</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
Pozdrawiam</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
Maciej Kołodziej</div>
<div style="font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; font-size: 12pt; color: rgb(0, 0, 0);">
Technikum nr 9</div>
<hr style="display:inline-block;width:98%" tabindex="-1">
<div id="divRplyFwdMsg" dir="ltr"><font face="Calibri, sans-serif" style="font-size:11pt" color="#000000"><b>From:</b> PLPUG <plpug-bounces+hardnet1=hotmail.com@python.org> on behalf of Marek Skalinski <marek.skalinski@gmail.com><br>
<b>Sent:</b> Thursday, November 2, 2017 9:24 AM<br>
<b>To:</b> Polish Python Users Group - open discussions<br>
<b>Subject:</b> [PLPUG] Mentorzy do projektu MICRO:BIT - Warszawa @PLPUG</font>
<div> </div>
</div>
<div>
<div dir="ltr">
<div>
<div>Szanowni Państwo<br>
<br>
</div>
Wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowaniu współpracą w zakresie uczestnictwa w projektach Stowarzyszenia - zachęcam wszystkich chętnych do pomocy w projekcie warsztatów z programowania w Pythonie na platformie MICRO:BIT dla dzieci.
<br>
</div>
<div><br>
</div>
<div>Projekt będzie realizowany w Warszawie jako nieodpłatne warsztaty dla dzieci w ramach promowania języka Python oraz płytek MICRO:BIT.
<br>
<br>
</div>
Zapraszam do zgłaszania się do pomocy - mentorów , którzy przy mojej pomocy, po przeszkoleniu będą w stanie poprowadzić kilka spotkań warsztatowych.<br>
<br>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div class="x_gmail_signature">
<div dir="ltr">
<div>
<div><font face="verdana, sans-serif">Best Regads / Pozdrawiam</font></div>
<div dir="ltr"><font face="verdana, sans-serif">Marek Skaliński<br>
</font>
<div><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>