<div dir="ltr">Hi,<div><br></div><div>We tried to use cffi dlopen to load a C shared library.</div><div>However, we met the below error message:</div><div><div>Traceback (most recent call last):</div><div>  File "<builtin>/app_main.py", line 75, in run_toplevel</div><div>  File "distcache.py", line 19, in <module></div><div>    _distcache = ffi.dlopen("./_distcache.so")</div><div>  File "/usr/ali/odps-pypy/lib_pypy/cffi/api.py", line 126, in dlopen</div><div>    lib, function_cache = _make_ffi_library(self, name, flags)</div><div>  File "/usr/ali/odps-pypy/lib_pypy/cffi/api.py", line 498, in _make_ffi_library</div><div>    backendlib = _load_backend_lib(backend, libname, flags)</div><div>  File "/usr/ali/odps-pypy/lib_pypy/cffi/api.py", line 487, in _load_backend_lib</div><div>    return backend.load_library(name, flags)</div><div>OSError: Cannot load library ./_distcache.so: ./_distcache.so: undefined symbol: _ZTIN6apsara13ExceptionBaseE</div></div><div><br></div><div>Checking the library, there are not speical dependent libraries:</div><div><div>ldd _distcache.so<br></div><div>        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff16fe5000)</div><div>        libstdc++.so.6 => /usr/lib64/libstdc++.so.6 (0x00007f7b60ba7000)</div><div>        libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f7b60924000)</div><div>        libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f7b60715000)</div><div>        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f7b603bd000)</div><div>        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000003fe9800000)</div></div><div><br></div><div>What might be the cause?</div><div><br></div><div>Thanks!</div></div>