[PYTHON-CRYPTO] PEP-272 Deficiencies - Comments (fwd)

Janusz A. Urbanowicz alex at BOFH.TORUN.PL
Mon Dec 17 14:21:16 CET 2001


This was accidentally sent offlist. Regards.

Alex
-- 
C _-=-_ H| Janusz A. Urbanowicz | ALEX3-RIPE | SF-F Framling |         |   *  	
 ; (_O : +-------------------------------------------------------------+ --+~|	
 ! &~) ? | Płynąć chcę na Wschód, za Suez, gdzie jest dobrem każde zło | l_|/	
A ~-=-~ O| Gdzie przykazań brak dziesięciu, a pić można aż po dno;     |   |   
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Janusz A. Urbanowicz <alex at bofh.torun.pl>
Subject: Re: [PYTHON-CRYPTO] PEP-272 Deficiencies - Comments
Date: Mon, 17 Dec 2001 14:04:25 +0100 (CET)
Size: 2487
URL: <http://mail.python.org/pipermail/python-crypto/attachments/20011217/3dfa9443/attachment.mht>


More information about the python-crypto mailing list