[Python-Dev] Draft Guide for code migration and modernation

Skip Montanaro skip@pobox.com
Mon, 3 Jun 2002 14:18:37 -0500


    Skip> Also:

    Skip>     if v: --> if v is None

Ack!!!  Obviously I got the sense of the test backwards:

    if v: --> if v is not None:

Skip