[Python-Dev] exception chaining

Łukasz Langa lukasz at langa.pl
Mon Jan 23 21:32:22 CET 2012


Wiadomość napisana przez Georg Brandl w dniu 23 sty 2012, o godz. 21:18:

> Am 23.01.2012 15:49, schrieb Łukasz Langa:
> 
> [graphics]
>> Pomyśl o środowisku naturalnym zanim wydrukujesz tę wiadomość!
>> Please consider the environment before printing out this e-mail.
> 
> Oh please?!

Excuse me. Corpo speak! (at least it's short)

-- 
Best regards,
Łukasz Langa
Senior Systems Architecture Engineer

IT Infrastructure Department
Grupa Allegro Sp. z o.o.


More information about the Python-Dev mailing list