Είναι καλή προσπάθεια και πολύ active. Θα βρεθούμε και όλοι μαζί κάποια στιγμή πιστεύω.<div><br></div><div>Εμείς θα κανονίσουμε κάποια συνάντηση?<br><br><div class="gmail_quote">2010/2/24 Orestis Markou <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:orestis@orestis.gr">orestis@orestis.gr</a>&gt;</span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;"><div class="im">On 24 Feb 2010, at 10:17, Antonis Christofides wrote:<br>
<br>
&gt; Συνέντευξη από την Ελληνική κοινότητα Python, προσκεκλημένοι ο κύριος<br>
&gt; Λεβεντέας και ο κύριος Αραβανής.<br>
&gt; <a href="http://www.ellak.gr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6933" target="_blank">http://www.ellak.gr/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6933</a><br>
&gt;<br>
&gt; Ζω σε παράλληλο σύμπαν; Γιατί δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτε γι&#39; αυτούς;<br>
&gt; Γιατί όταν κανονίζαμε συναντήσεις στην Αθήνα (και ακόμα κι ο Γλέζος από<br>
&gt; Πάτρα είπε ότι θα ήθελε να έρθει αλλά κωλυόταν) είχαμε την εντύπωση ότι<br>
&gt; είναι η πρώτη τέτοια πρωτοβουλία στην Ελλάδα;<br>
<br>
</div>Εγινε σχεδόν ταυτόχρονα (μας πρόλαβαν για λίγο), αλλά στην Πάτρα και εσωτερικά και έτσι δεν τους ξέραμε. Είναι καλύτεροι στο μάρκετινγκ (και είναι και φοιτητές οπότε προλαβαίνουν να κάνουν και καμιά συνάντηση ;)<br>

<div><div></div><div class="h5"><br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; PyAthens mailing list<br>
&gt; <a href="mailto:PyAthens@python.org">PyAthens@python.org</a><br>
&gt; <a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyathens" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyathens</a><br>
<br>
_______________________________________________<br>
PyAthens mailing list<br>
<a href="mailto:PyAthens@python.org">PyAthens@python.org</a><br>
<a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyathens" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/pyathens</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>