Μιάς και πρόσφατα μου χρειάστηκαν στέλνω 2 links που νομίζω θα σε βοηθήσουν :<br><br><a href="http://www.evanjones.ca/python-utf8.html">http://www.evanjones.ca/python-utf8.html</a><br><a href="http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html">http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html</a><br>
<br><br><br><div class="gmail_quote">Στις 6 Αυγούστου 2011 2:27 μ.μ., ο χρήστης Antonis Konstantinos Tzorvas <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:antonis@tzorvas.com">antonis@tzorvas.com</a>&gt;</span> έγραψε:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
τα κεφαλαία λύνονται με το .lower()<br><br>οι τόνοι είναι ένα θέμα.<br><br>&gt;&gt;&gt; test1 = raw_input()<br>δεν<br>&gt;&gt;&gt; test2 = raw_input()<br>δέν<br>&gt;&gt;&gt; ud.normalize(&#39;NFD&#39;, test1.decode(&#39;utf-8&#39;)), ud.normalize(&#39;NFD&#39;, test2.decode(&#39;utf-8&#39;))<br>


(u&#39;\u03b4\u03b5\u03bd&#39;, u&#39;\u03b4\u03b5\u0301\u03bd&#39;)<br>&gt;&gt;&gt; type(ud.normalize(&#39;NFD&#39;, test1.decode(&#39;utf-8&#39;)))<br>&lt;type &#39;unicode&#39;&gt;<br><br><br>οπότε αρκεί να αφαιρέσω από το unicode string το \u0301, αλλά ο τύπος που επιστρέφει είναι unicode.<br>


<br>πως μπορώ να του συμπεριφερθώ ως string όμως :/<div><div></div><div class="h5"><br><br><div class="gmail_quote">2011/8/6 Antonis Konstantinos Tzorvas <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:antonis@tzorvas.com" target="_blank">antonis@tzorvas.com</a>&gt;</span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Καλημέρα,<br><br>όταν κάνω αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων, η οποία περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες,<br>πως μπορώ να το κάνω να αγνοεί Κεφαλαία και τόνους;<br clear="all"><font color="#888888"><br>-- <br><span style="font-family:Tahoma, &#39;Sans Serif&#39;, Arial">Konstantinos Antonios Tzorvas<br>Student, Dept. of Information and Communication Systems Engineering<br>University of the Aegean<br>Karlovassi, Samos, GR-83200, Greece<br>Email: <a href="mailto:antonis@tzorvas.com" target="_blank">antonis@tzorvas.com</a></span><br>
</font></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><span style="font-family:Tahoma, &#39;Sans Serif&#39;, Arial">Konstantinos Antonios Tzorvas<br>Student, Dept. of Information and Communication Systems Engineering<br>


University of the Aegean<br>Karlovassi, Samos, GR-83200, Greece<br>Email: <a href="mailto:antonis@tzorvas.com" target="_blank">antonis@tzorvas.com</a></span><br>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Python-greece mailing list<br>
<a href="mailto:Python-greece@python.org">Python-greece@python.org</a><br>
<a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece</a><br>
<br></blockquote></div><br>