Ναι με modules που είναι εκτός δεν υπάρχει κάποιο θέμα,<div>αλλά σκέψου όμως το εξής:</div><div>ποιος είναι ο σκοπός αυτών των εξωτερικών modules;</div><div>Πόσες είναι οι πιθανότητες να μην χρειαστεί να τα κάνεις import</div>
<div>μέσα στα models/ ή controllers/?</div><div>Προφανώς μηδενικές ή κάπου εκεί κοντά.</div><div><br></div><div>Οπότε το πρόβλημα θα παρουσιαστεί, οπότε θα το λύσεις</div><div>με το &quot;import as&quot; που είπαμε πιο πριν</div>
<div><br><div class="gmail_quote">2011/10/26 Nick Demou <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:ndemou@gmail.com">ndemou@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
2011/10/26 gspanos &lt;<a href="mailto:spanosgeorge@gmail.com">spanosgeorge@gmail.com</a>&gt;:<br>
<div class="im">&gt; Disclaimer: Δεν γνωρίζω web2py<br>
&gt; ...γνωρίζω όμως python.<br>
&gt; Από αυτό το snippet εγώ καταλαβαίνω το εξής:<br>
&gt; ότι definitions(functions, classes) βάζεις μέσα στα folders models/,<br>
&gt; controllers/<br>
&gt; θα πρέπει να φροντίζεις να είναι unique, καθώς το web2py τα τσιμπάει όλα<br>
&gt; και τα βάζει σε ένα global environment. Οπότε εάν έχεις 2 functions με όνομα<br>
&gt; &quot;myfoofunction&quot; σε διαφορετικά αρχεία, τότε θα &quot;επιζήσει&quot; αυτή που θα<br>
&gt; φορτωθεί<br>
<br>
</div>μπορώ να ζήσω με αυτό το περιορισμό (αν χρειαστεί βέβαια να γράψω<br>
κάποιο μεγάλο project βέβαια ίσως να το μετανιώσω). Το σημαντικό είναι<br>
τα modules που βρίσκονται εκτός των models/ controllers/ (π.χ. modules<br>
τρίτων στα οποία δεν έχω κανένα έλεγχο) να μπορούν να ορίζουν classes<br>
με ότι ονόματα θέλουν χωρίς να μπλέκονται με το web2py.<br>
</blockquote></div><br></div>