Το <a href="http://docs.python.org/tutorial/">online tutorial</a> είναι πιστεύω αρκετό για να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την γλώσσα, και χρησιμοποιώντας<div>την γλώσσα θα μάθει να προγραμματίζει και σε αυτή και να ξεπερνά το εμπόδια που θα βρίσκει.</div>
<div><br></div><div>Το <a href="http://www.diveintopython.net/">Dive Into Python</a> επίσης είναι αρκετά καλό.</div><div><br></div><div>Και τα 2 έχουν προαναφερθεί, οπότε δεν λέω κάτι καινούριο ώς εδώ :) Άν χρειάζεται να έχει και ένα πολύ καλό</div>
<div>βιβλίο να το διαβάζει και να το έχει και σαν reference, το <a href="http://corepython.com/">Core Python Programming</a> του Chun θεωρώ είναι ένα </div><div>τέτοιο βιβλίο.</div><div><br></div><div>Mike<br><br><div class="gmail_quote">
2012/2/13 Pantelis  Koukousoulas <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:pktoss@gmail.com">pktoss@gmail.com</a>&gt;</span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
2012/2/12 Antonis Christofides &lt;<a href="mailto:anthony@itia.ntua.gr">anthony@itia.ntua.gr</a>&gt;:<br>
<div class="im">&gt; Έχετε να σχολιάσετε ή να προτείνετε κάτι άλλο;<br>
<br>
</div>Συγνώμη για τον κυνισμό αλλά εγώ θα της έκανα ένα γρήγορο demo 30<br>
λεπτά και μετά θα της έδινα ένα (μεσαίου μεγέθους) project και ένα<br>
deadline. (Η γνωστή &quot;μέθοδος του φοιτητή&quot;)<br>
<br>
Κάθε άνθρωπος μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και στις μέρες μας<br>
στο internet υπάρχει παραπάνω από αρκετή πληροφορία για όλα<br>
τα γούστα / τρόπους μάθησης.<br>
<br>
Αυτό που χρειάζεται είναι απλά το σωστό motivation ;)<br>
<br>
Χαιρετισμούς,<br>
Παντελής<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Python-greece mailing list<br>
<a href="mailto:Python-greece@python.org">Python-greece@python.org</a><br>
<a href="http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece" target="_blank">http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>