Suggestion: Dutch Python mailinglist

Gerrit Holl gerrit at nl.linux.org
Sun Jun 6 21:12:59 CEST 1999


This e-mail is in two languages. Look below for the Dutch version.
Deze e-mail is in twee talen. Kijk beneden voor de Nederlandse versie.

Hello all,
I'm a 13-years-old Dutch boy, and my English is not good. Now I have the
chance to set up a Dutch python mailinglist. I know there are many Dutch
python-users, but most of them know English very well. So will there be
any users who'll subscribe to such a mailinglist, or will it remain very quiet?

regards,
Gerrit.Ik ben een Nederlandse jongen van 13 jaar, en mijn Engels is niet goed. Ik
heb nu de mogelijkheid om een Nederlandse Python mailinglist op te zetten. Ik
weet dat er veel Nederlandse Python-gebruikers zijn, maar de meeste van hen
kennen genoeg Engels. Zullen er gebruikers zijn die zich zouden abboneren op
zo'n mailinglist, of zal het doodstil blijven?

groeten,
Gerrit.

-- 
The Dutch Linuxgames website.		De Nederlandse Linuxgames pagina.
Everything about games on Linux.	Alles over spelletjes onder Linux.
Site address:				http://linuxgames.nl.linux.org
Personal homepage:			http://nl.linux.org/~gerrit/
More information about the Python-list mailing list