works: hjälpprylar (ignore!)

Goran Allerbo goran.allerbo at carmenta.se
Tue Jun 1 04:26:13 EDT 1999


Fredrik Lundh wrote:
> 
> I wrote:
> > makedoc.py bygger hjälppackarna från XHTML-
> > dokumentation under manual/...
> 
> but didn't mean to send it to this forum,
> of course...
> 
> (fast det är klart, om ni har någon nytta av
> informationen så ta gärna för er ;-)
> 
> </F>

det är ok med lite lättförståeligt språk i gruppen
tycker jag ...

;) ga
More information about the Python-list mailing list