telnetten vanuit een script

Konrad Hinsen hinsen at cnrs-orleans.fr
Wed Nov 17 04:39:57 EST 1999


Gerrit Holl <gerrit.holl at pobox.com> writes:

> Telnet moet van een terminal lezen, dus je kan expect gebruiken. Expect is
> een scripting taal voor dit soort dingen; er is echter ook een python module,

Juist, maar er is ook en python module voor telnet (telnetlib), en die maakt
het nog eenvoudiger. Voor meer informatie:

 http://python.via.ecp.fr/doc/current/lib/module-telnetlib.html

-- 
-------------------------------------------------------------------------------
Konrad Hinsen              | E-Mail: hinsen at cnrs-orleans.fr
Centre de Biophysique Moleculaire (CNRS) | Tel.: +33-2.38.25.55.69
Rue Charles Sadron            | Fax: +33-2.38.63.15.17
45071 Orleans Cedex 2          | Deutsch/Esperanto/English/
France                  | Nederlands/Francais
-------------------------------------------------------------------------------




More information about the Python-list mailing list