ScanMail Message: To Recipient virus found and action taken.

DTSRV10-SA at dutchtone.nl DTSRV10-SA at dutchtone.nl
Wed Nov 28 10:35:35 CET 2001


ScanMail for Microsoft Exchange has detected virus-infected attachment(s).

Sender = _Krzysztof.Czarnowski at dgt-lab.com.pl
Recipient(s) = python-list at python.org
Subject = <no subject>
Scanning Time = 11/28/2001 10:35:34

Action on virus found:
The attachment SETUP.DOC.scr exists WORM_BADTRANS.B virus. ScanMail has
Deleted it. 

Warning to recipient. ScanMail detected a virus in an email
attachment.===========================================================
De verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde
natuurlijke persoon of rechtspersoon en bevat mogelijk vertrouwelijke en/of
geprivilegeerde gegevens. Met uitzondering van de geadresseerde persoon is
het niet toegestaan de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te
verspreiden of anderszins actie te ondernemen op basis van de informatie.
Indien u de informatie abusievelijk heeft ontvangen, neem dan contact op met
de afzender en verwijder de informatie uit alle computers. Dutchtone staat
niet in voor de juiste en complete verzending van de informatie, noch is zij
aansprakelijk voor de vertraagde ontvangst hiervan.

The information transmitted is intended exclusively for the person or entity
to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any disclosure, copying, distribution or other action  based upon
the information by persons or entities other than the intended recipient is
prohibited. If you receive this information in error, please contact the
sender and delete the material from any and all computers. Dutchtone does
not warrant a proper and complete transmission of this information, nor does
it accept liability for any delays.
===========================================================


More information about the Python-list mailing list