Why Python is like BASIC (and why this is a good thing)

Syver Enstad syver-en+usenet at online.no
Sun Feb 17 19:55:06 EST 2002


mlh at vier.idi.ntnu.no (Magnus Lie Hetland) writes:
> 
> Jorg: Du kan låne denne av meg :)
> 

Begynner det å bli så mange norskinger på comp.lang.python at vi kan
begynne å skrive postingene våre på norsk ;-)

-- 

Vennlig hilsen 

Syver EnstadMore information about the Python-list mailing list