a python puzzle

Michal Wallace sabren at manifestation.com
Wed Sep 25 17:42:40 EDT 2002Here's a python puzzle. Solve it and you win a prize. :)"""
Ha'f ahoy ad ayfa wdqr srxhekdpyr! H phmm zhby
fhv odeajf dc cryy pys jdfahez ad ajy chrfa kyrfde
ad fdmby ajhf irwkadzrxo. Ixe wdq chzqry ha dqa?

Fheiy wdq jxby axgye ow ijxmmyezy xet tyirwkayt
ajy fyirya oyffxzy, H phmm ybye zhby wdq ajy
irwkadzrxo-oxghez fdqriy idty ad xoxuy wdqr
crhyetf!
"""
hokdra fwf, farhez, rxetdo
ihkjyr = mhfa(farhez.myaayrf[:26])
rxetdo.fjqccmy(ihkjyr)
ihkjyr = "".ldhe(ihkjyr)
ihkjyr += ihkjyr.qkkyr()
oxk = {}
cdr kmxhe, irwka he uhk(farhez.myaayrf, ihkjyr):
  oxk[kmxhe] = irwka
cdr mhey he dkye(fwf.xrzb[1]):
  krhea "".ldhe([oxk.zya(ij,ij) cdr ij he mhey])[:-1]Cheers,

- Michal  http://www.sabren.net/  sabren at manifestation.com 
------------------------------------------------------------
Switch to Cornerhost!       http://www.cornerhost.com/
 Low Priced, Reliable Blog Hosting, With a Human Touch. :)
------------------------------------------------------------

More information about the Python-list mailing list