For review: PEP 308 - If-then-else expression

Gerrit Holl gerrit at nl.linux.org
Fri Feb 7 21:48:36 CET 2003


Guido van Rossum schreef op vrijdag  7 februari om 18:16:27 +0000:
>         x if C else y if D else z <==> x if C else (y if D else z)

Doesn't this equal ((z ,y)[bool(D)], x)[bool(C)]? I think it's
good enough.

yours,
Gerrit.

-- 
Asperger Syndroom - een persoonlijke benadering:
	http://people.nl.linux.org/~gerrit/
Het zijn tijden om je zelf met politiek te bemoeien:
	http://www.sp.nl/

More information about the Python-list mailing list