(why) inconsistent yield/return syntax?

Gerrit Holl gerrit at nl.linux.org
Mon Feb 10 21:51:02 CET 2003


Gerrit Holl schreef op maandag 10 februari om 20:53:47 +0000:
> Hi,
> 
> 45 >>> def f(): return
> 45 ...
> 46 >>> def f(): yield
>  File "<stdin>", line 1
>   def f(): yield

Sorry, should be:

 46 >>> def f(): yield
 File "<stdin>", line 1
  def f(): yield
         ^
SyntaxError: invalid syntax

yours,
Gerrit.

-- 
Asperger Syndroom - een persoonlijke benadering:
	http://people.nl.linux.org/~gerrit/
Het zijn tijden om je zelf met politiek te bemoeien:
	http://www.sp.nl/

More information about the Python-list mailing list