ReportLab, PDF and Latin-1 characters

Klaus Alexander Seistrup spam at magnetic-ink.dk
Wed Mar 12 22:01:12 CET 2003


Svenne Krap wrote:

><code>
> from reportlab.pdfgen import canvas
> c = canvas.Canvas("C:\\mypdf.pdf")
> c.setFont('Arial',12)
> c.setFont('Helvetica',12)
> c.drawString(10,10,'æøå')
></code>
> 
> but then, I get : 
> 
><error>
> UnicodeError: ASCII encoding error: ordinal not in range(128)
></error>

How about

#v+

>>> utf8 = lambda s: unicode(s, 'iso-8859-1').encode('utf-8')
>>> c.drawString(10, 10, utf8('frække frølår')

#v-

(substitute your input charset for 'iso-8859-1')?  // Klaus

-- 
 ><> 	vandag, môre, altyd saam
More information about the Python-list mailing list