Python Users Nederland - python-nl mailing list

Klaus Muller kgmuller at xs4all.nl
Thu Dec 23 15:28:55 CET 2004


Ik zal aan deze bijeenkomst deelnemen.

Ik ben de developer van SimPy (Simulation in Python). Als er belangstelling
bestaat, kan ik op een van de toekomstige meetings een presentatie over
SimPy geven.

Klaus Müller
simpy.sourceforge.net

> -----Original Message-----
> From: Johannes Gijsbers [mailto:jlg at dds.nl]
> Sent: Tuesday, December 21, 2004 9:32 PM
> To: python-announce at python.org
> Subject: Python Users Nederland - python-nl mailing list
> 
> Python Users Nederland, PUN, houdt haar tweede meeting op dinsdag 11
> januari om
> 20.00.
> 
> "Agenda"
> --------
> 
> We beginnen om 20.00 met een presentatie van 1-1,5 van Martijn Faassen.
> Hij zal
> spreken over de Zope 3 component architectuur, met misschien een aantal
> uitweidingen over Five (Zope 3 in Zope 2). Na de presentatie kunnen we
> uitwijken naar één van de kroegen rond het Leidseplein.
> 
> Locatie
> -------
> 
> De locatie is in principe het kantoor van Amaze (http://www.amaze.nl),
> maar als
> blijkt dat er veel belangstelling is (>15/20) dan kunnen we waarschijnlijk
> uitwijken naar een ruimte van XS4ALL. Meldt het dus als je van plan bent
> te
> komen.
> 
> Over PUN
> --------
> 
> Python Users Nederland is een beginnende gebruikersgroep. We hebben een
> website
> (http://www.py.nl) en een mailinglist
> (http://mail.python.org/mailman/listinfo/python-nl). De mailinglist wordt
> ook
> gebruikt om Nederlandse Python-gebruikers voor andere projecten op te
> sporen.
> 
> Cheers,
> 
> Johannes

More information about the Python-list mailing list