De Zen van VDVL's Python

Gerrit Holl gerrit at nl.linux.org
Sat Jan 10 17:57:02 CET 2004


Francis Avila wrote:
> Guido van Rossum created Python, and is currently its BDFL (Benevolent
> Dictator For Life).  He's Dutch.  It's a sort of an inside joke that Python
> makes sense if you're dutch (type 'import this' into an interactive Python
> prompt).

So he'r really the VDVL, Verlichte Despoot Voor het Leven :)
Shouldn't the Zen of Python be translated?

De Zen van Python, door Tim Peters
vrij vertaald door ondergetekende

Mooi is beter dan lelijk.
Expliciet is beter dan impliciet.
Simpel is beter dan complex.
Complex is beter dan gecompliceerd.
Plat is beter dan genest.
Dun bezaaid is beter dan dicht bezaaid.
Leesbaarheid telt.
Speciale gevallen zijn niet speciaal genoeg om de regels te overtreden.
Maar de praktijk gaat voor de zuiverheid.
Foutmeldingen horen nooit genegeerd worden.
Behalve expliciet.
Weersta de verleiding tot raden bij onduidelijkheden.
Er hoort een - bij voorkeur slechts een - duidelijke oplossing te zijn.
Maar die lijkt misschien niet meteen duidelijk voor niet-Nederlanders.
Beter nu dan nooit.
Maar vaak is nooit beter dan *nu meteen*.
Als het moeilijk is uit te leggen, is het een slecht idee.
Als het makkelijk is uit te leggen, is het misschien een goed idee.
Namespaces zijn een ... goed idee -- daar doen we er meer van!

groetjes,
Gerrit :).

-- 
185. If a man adopt a child and to his name as son, and rear him, this
grown son can not be demanded back again.
          -- 1780 BC, Hammurabi, Code of Law
-- 
PrePEP: Builtin path type
    http://people.nl.linux.org/~gerrit/creaties/path/pep-xxxx.html
Asperger's Syndrome - a personal approach:
	http://people.nl.linux.org/~gerrit/english/
More information about the Python-list mailing list