Python Evangelism

Fredrik Lundh fredrik at pythonware.com
Thu Mar 9 21:16:12 CET 2006


Magnus Lycka wrote:

> That doesn't make Python easier to sell here...

verkligen?  jag kan inte påminna mig om att någon någonsin langat
upp det argumentet, annat än möjligen som ett tamt skämt...

(borde du inte vara ute på stan och svira, förresten, istället för att
sitta på jobbet så här sent? ;-)

</F>


More information about the Python-list mailing list