Sorry (was Re: Cteni unicode retezcu ze souboru UTF-8 s BOM?)

Petr Prikryl PrikrylP at skil.cz
Thu Mar 15 07:57:08 CET 2007


Sorry for the mess,

The message should have been sent to the Czech
Python mailing list. My fault.

pepr

"Petr Prikryl" wrote...
> Ahoj všeci,
> Tak nějak prakticky poprvé se dostávám k tomu, 
> jak přečíst unicode řetězce ze souboru, který
> je uložen ve formátu UTF-8 se signaturou
> na začátku (BOM). Nějak se mi nedaří.More information about the Python-list mailing list