trinity school defender

Paul McGuire ptmcg at austin.rr.com
Tue Jun 3 18:15:10 CEST 2008


On Jun 3, 10:26 am, Dino Dragovic <some... at somewhere.net> wrote:
> u gorenavedenom flajeru u 8. redu:
>
> "postoji više od 60.000 virusa i drugih štetnih programa "
>
> samo virusa ima nekoliko stotina tisuca, zajedno sa potencijalno stetim
> aplikacijama i ostalim malicioznim kodom brojka ide preko milion....

castironpi, call your office...More information about the Python-list mailing list