wxPython and Croatian characters

alejandro aleksandar27 at brisiovonet.hr
Mon Feb 16 18:09:50 EST 2009


Provjeri da si nisi stavio ansii kada si instalirao wx.python.
Mozes probat ubacit iznad svega u fajlu komentar u kojem pise da je fajl u 
UTF-8 i onda bi ti trebalo sljakat. Nadem sutra pa ti posaljem 

More information about the Python-list mailing list